Warunki wypożyczenia

 

 

 

Aby wypożyczyć od nas samochód należy spełnić następujące warunki:

 

 • ukończone 25 lat
 • posiadanie Prawa Jazdy co najmniej przez 2 lata
 • wpłata kaucji zwrotnej: 1000zł. osobowe i 2000zł. dostawcze
 • uiszczenie należności z góry
 • zawarcie umowy wynajmu

 


oraz przedstawić określone dokumenty:

 

 • dokument tożsamości (ze zdjęciem)
 • prawo jazdy
 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

(zaświadczenie o zatrudnieniu nie dotyczy obcokrajowców)

 

 

Wybrane zapisy z umowy wynajmu:

 

 • Przy wynajęciu samochodu, stan paliwa jest minimalny (rezerwa).
 • W przypadku zabrudzenia samochodu, należy liczyć się z kosztami sprzątania, ok. 15zł. lub umyć samochód we własnym zakresie.
 • Wynajęty samochód należy poddać codziennej obsłudze:
  • sprawdzenie świateł
  • sprawdzenie poziomu oleju i uzupełnienie w razie potrzeby
  • sprawdzenie stanu płynu hamulcowego i uzupełnienie w razie potrzeby
  • sprawdzenie stanu płynu chłodzącego i uzupełnienie w razie potrzeby

 

Przy stwierdzeniu nieprawidłowości należy zgłaszać to przy zwrocie samochodu.

 

 • Za zwłokę i przyzwolenie na nią naliczana jest dodatkowa opłata za każdą godzinę w wysokości 10zł.
 • Za samowolne przedłużenie wypożyczenia, naliczana jest kara w wysokości 20zł. za każdą godzinę, nie dłużej niż 6 godzin. Po przekroczeniu tego czasu naliczona zostanie opłata 150% stawki dobowej.
 • Najemca nie może pozostawiać w samochodzie dokumentów, kluczyków, panelu odtwarzacza.
 • Najemca odpowiada materialnie za wszystkie straty wynikłe z rażącego niedbalstwa.
 • W przypadku spowodowania kolizji lub wypadku, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% całej szkody oraz wartość utraconych z tego tytułu korzyści.
 • Najemca zobowiązuje się do pozostawiania samochodu wyłącznie na parkingach strzeżonych.
 • W przypadku kradzieży samochodu z miejsca niestrzeżonego, Najemca zostanie obciążony karą w wysokości 2000zł.
 • Wynajęty samochód nie może przekraczać granicy następujących państw:
  Rosja, Białoruś, Ukraina, Estonia, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Albania oraz terenów objętych działaniami wojennymi lub zamieszkami.
 • Najemca nie może odstępować lub podnajmowywać samochodu osobom trzecim
 • Najemca nie może przewozić dóbr i towarów niezgodnych z zarządzeniami służb celnych.
 • Najemca zobowiązany jest do informowania o wszelkich zdarzeniach w pierwszej kolejności wypożyczalnię.
 • Całą obsługe poza godzinami pracy obowiązują dodatkowe opłaty:
  • dostarczenie do lotniska + 60 PLN,
  • od 16 do 22 + 20 PLN,
  • po 22 + 50 PLN,
  • niedziela + 30 PLN.